Logotyp för Rätt sjukskrivning
25 juni 2019

G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet

Statistiken visar hur sjukskrivningen ser ut på nationell nivå för G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet och kan användas av läkaren som ett stöd i dialogen med patienten.

Webbplatsen rattsjukskrivning.se och SRS bedömningsstöd i Webcert redovisar två statistiska uppgifter:

  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på sjukskrivningslängd.
  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på kön.

Statistiken redovisas i form av grafer och staplar för varje diagnos som ingår i pilottesterna, statistiken visas för den första diagnosen i läkarintyget.

Uppgifterna baseras på data från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen) och gäller sjukskrivningsfall som påbörjades 2015 och som varade över 14 dagar.

Sjukskrivningsfallens fördelning på längd

Grafen visar andelen sjukskrivningsfall som avslutades inom 30, 90, 180 respektive 365 dagar efter att fallet påbörjats.

M51

Sidan innehåller en graf som visar andelen sjukskrivningsfall som börjar med huvuddiagnos G56 och slutar vid fyra förutbestämda tidpunkter, det vill säga 30, 90, 180 och 365 dagar.

21 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 30 dagar, 85 procent inom 90 dagar, 94 procent inom 180 dagar och 98 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 365 dagar.

(Källa: Försäkringskassan)

Sjukskrivningsfallens fördelning mellan könen

Könsuppdelat G56

Sidan innehåller en graf som visar andelen kvinnor respektive män bland patienter som påbörjar ett sjukskrivningsfall med huvuddiagnos G56. 69.5 procent av patienterna är kvinnor, 30.5 är män. (Källa: Försäkringskassan)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!