Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

F41 Andra ångestsyndrom

Andel avslutade sjukskrivningsfall

Statistiken visar i vilken omfattning individer avslutar sina sjukskrivningsfall mellan dag 15–29, 30–89, 90–179, 180–365 efter att sjukskrivningsfallet påbörjats. Med "avslutat sjukskrivningsfall" menas här att individen antingen återgått till sin huvudsakliga sysselsättning, avlidit, flyttat, pensionerats eller erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning. Statistiken inkluderar sjukskrivningsfallen som påbörjades år 2015 och som varade mer än 14 dagar.

Andel påbörjade sjukskrivningsfall > 14 dagar, fördelat på kön

Statistiken visar andel unika personer som påbörjade ett sjukskrivningsfall år 2015 som varade mer än 14 dagar. Statistiken redovisas per diagnos och fördelat på kön.

Statistik F31

Andel avslutade sjukskrivningsfall

Sidan innehåller en graf som visar andelen sjukskrivningsfall som börjar med huvuddiagnos F41 och slutar vid fyra förbestämda tidpunkter, det vill säga 30, 90, 180 och 365 dagar. 15 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 30 dagar. 48 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 90 dagar. 66 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 180 dagar. 81 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 365 dagar. (Källa: Försäkringskassan)

Statistik för F31

Andel påbörjade sjukskrivningsfall > 14 dagar, fördelat på kön. (Källa: Försäkringskassan)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!