Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

Artros och andra ledsjukdomar

Statistiken på rattsjukskrivning.se är hämtad från Försäkringskassan 

Uppgifter om antalet sjukskrivningsfall hämtas från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen). Med ett "sjukskrivningsfall" avses här en sammanhängande* period med utbetalningar avseende sjukpenning, förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning.

De sjukskrivningsfall som har haft en eller flera ersättningsperioder med förebyggande sjukpenning exkluderas även om andra förmåner som t.ex. sjukpenning har förekommit i sjukskrivningsfallet.

Uppgift om diagnos hämtas från Försäkringskassans handläggningssystem DOA (Diagnos- och Arbetsgivarregister). I det fall det finns flera registrerade diagnoser för ett sjukskrivningsfall väljs den första diagnosen i sjukskrivningsfallet.

*Insjuknanderegeln beaktas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!