Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

M16 Höftledsartros

Råd och åtgärder vid arbetsinriktad rehabilitering. "Tänk på att..." inleder råden till läkaren under samtalet med patienten. Åtgärderna kan skrivas in i intyget som medskick till de ansvariga aktörerna att agera på.

Tänk på att

Förebyggande sjukpenning för fysioterapi kan vara ett lämpligt alternativ till sjukskrivning

Artros är en sjukdom som kan påverka arbetsförmågan och berättigar därför till förebyggande sjukpenning för rehabilitering i form av t.ex. fysioterapi och artrosskola. Förebyggande sjukpenning kan vara ett alternativ till sjukskrivning (även för arbetssökande). Patienten ersätts då för den tid som aktiviteten pågår. Villkoret för den förebyggande sjukpenningen är bl.a. att aktiviteten ordinerats av läkare, förebygger sjukdom eller förkortar sjukdomstiden och att den har godkänts av Försäkringskassan.

Kartlägga kost- och motionsvanor – för inaktiva gör redan fem minuters träning om dagen skillnad

Övervikt, inaktivitet och ledskador är påverkbara riskfaktorer, men motion och viktkontroll både förebygger artros och lindrar symptom . Eftersom smärta förekommer i samband med belastning vid artros finns ofta en oro hos patienten för att aktivitet ska påskynda artrosutvecklingen. Det finns inga belägg för att t.ex. motion skulle påskynda sjukdomsförloppet; däremot leder inaktivitet till försämring. Det är viktigt att kartlägga kost- och motionsvanor och att bryta passivitet. Träning, om än bara fem minuter om dagen initialt, ger positiva effekter. Patienten bör dock först få råd om lämpliga aktiviteter och förstå betydelsen av att kroppsvikten kontrolleras, även vid måttlig övervikt.

Tidigt initiera en fysioterapeutisk bedömning för att utesluta muskulära rörelseinskränkningar

Det är viktigt att patienten initialt träffar en fysioterapeut som kan utesluta att besvären i själva verket beror på muskulära spänningar och därav inskränkt rörlighet. Fysisk aktivitet är grundbehandlingen vid artros, och fysioterapeuten kan även ge förslag på träning som kan lindra smärta och förebygga eller vända på skadliga förändringar i brosk, ben, ligament och muskler.

Patientriktad information om diagnosen och behandlingsmöjligheter finns via 1177 Vårdguiden

Informera om vikten av konservativ behandling och att en genomsnittlig protes endast håller ett begränsat antal år

Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna bör byte av arbete övervägas tidigt

Åtgärder

FaR med konditions-, styrke- eller funktionell träning (2–3 ggr/vecka), via artrosskola eller fysioterapeut

Det är viktigt att patienten initialt träffar en fysioterapeut för att ta fram ett individanpassat successivt stegrat träningsprogram. FaR (fysisk aktivitet på recept) kan bestå av träning med fokus på bibehållen rörlighet, exempelvis konditions- eller styrketräning alternativt funktionell träning (2–3 gånger per vecka). Det kan innebära såväl hemövningar och promenader som träning hos fysioterapeut, på artrosskola eller på gym. Andra lämpliga aktiviteter kan vara vattengymnastik och cykling. Minst 150 minuters träning per vecka leder till minskad smärta och förbättrad funktion. Gör patienten uppmärksam på att det initialt gör mer ont att träna men att smärtan sedan minskar och att minskningen kan kvarstå upp till 12–18 månader om träningen upprätthålls. Regelbunden handledd träning är ett påvisat stöd. 

Utförs med hjälp av: Artrosskola eller fysioterapeut

Kostrådgivning, via dietist eller utbildad sjukvårdspersonal

Överviktiga patienter hänvisas till dietist för kostrådgivning. För bästa resultat bör viktreducering initieras så tidigt som möjligt. Det krävs kontinuitet och motivation för bestående resultat, och uppföljande samtal kan bidra.

Utförs med hjälp av: Dietist eller utbildad sjukvårdspersonal

Arbetsanpassning med omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacering, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd t.ex. genom arbetsmetodsanpassning eller tillhandahållande av arbetshjälpmedel. Vid höftledsartros, särskilt vid extra tungt arbete eller efter artroplastik, kan det bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, arbetsuppgifter som bättre anpassats till individens särskilda förutsättningar eller, om så skulle krävas, omplacering. Om det inte går att anpassa arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt bör byte av arbete eller arbetsplats övervägas. Arbetsanpassning utförs i dialog med arbetsgivaren och företagshälsovården.

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Ergonomisk arbetsplatsbedömning, via arbetsgivare och företagshälsovård

Utförs med hjälp av: Arbetsgivare och ev. företagshälsovård

Källor

Statistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!