Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


4 juni 2018

Allmänna symptom och sjukdomstecken

I menyn hittar du alla pilotdiagnoser i gruppen Allmänna symptom och sjukdomstecken.

Råd och åtgärder är en delfunktion i SRS bedömningsstöd. Bedömningsstödet ska ge råd som stöttar läkare med varierande erfarenhet i dialogen med patienten samt ge förslag till arbetsinriktade åtgärder med påvisad positiv effekt på återgång i arbete, enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet. Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) i Stockholm har utvärderat och godkänt det slutliga urvalet som även pilottestas av fem vårdcentraler.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!