Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Vårdcentralen Vallås

Hos Vårdcentralen Vallås hittar du allt du behöver under ett tak. Här finns läkarmottagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning.

Varför vi deltar i SRS pilotprojekt

På Vårdcentralen Vallås finns lång, bred och djup kompetens och erfarenhet när det gäller sjukskrivning och behandling av psykiska sjukdomstillstånd. Därför ser vi att SRS främst kan vara till hjälp för oss när det gäller sjukdomar i rörelseapparaten:

  • SRS kan ge oss stöd i att identifiera patienter som löper risk för att bli sjukskrivna längre än förväntat i ett tidigare skede än idag.
  • Vi tror att SRS kan stötta oss i att bedöma hur lång sjukskrivningstid som är relevant för sjukdomar i rörelseapparaten.
  • Vi ser att SRS kan bidra med tips på effektiva åtgärder för sjukdomar i rörelseapparaten och även på ett övergripande plan bidra till läkarnas verktygslåda av effektiva åtgärder.

Kommande händelser för Vallåskliniken

31 augusti

Möte #1 med SRS projektteam

24 oktober

Möte #2 med SRS projektteam: genomgång av Vallås "SRS-profil"

22 november

Utbildning i SRS på plats i Halmstad

5 december

Pilotprojektet startas, SRS i Webcert blir tillgängligt

15 januari 2018

Delutvärdering av SRS-tjänsten via enkäter och intervjuer

Användarstatistik

Antal riskflaggor per diagnos hos Vårdcentralen i Vallås

Antal riskflaggor per diagnos hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för de fem vanligaste diagnoserna på Vårdcentralen i Vallås.

Antal riskflaggor per vecka hos Vårdcentralen Vallås

Antal riskflaggor per vecka hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert per vecka på Vårdcentralen i Vallås.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!