Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Tudorkliniken

Tudorkliniken finns dels på en central adress i Halmstad, och dels på satellitmottagningar på övriga platser i regionen. Kliniken har drygt 7 800 listade patienter och 55 anställda. Tio läkare arbetar på kliniken, varav sex är ordinarie läkare, tre är ST-läkare och en är AT-läkare. En rehabkoordinator arbetar på kliniken, där det dessutom finns sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut och en terapeut. Samtliga specialistmottagningar är samlade på kliniken som finns inne i centrala Halmstad.

Varför vi deltar i SRS pilotprojekt

Hos Tudorkliniken har flera olika förbättringsområden identifierats där SRS kan bidra:

  • Vi vill få en större enhetlighet kring hanteringen av sjukintyg.
  • Vi vill se en ökad förekomst av deltidssjukskrivningar.
  • Vi vill se en förbättring i att identifiera de patienter som löper risk för att bli sjukskrivna längre än förväntat.
  • Vi vill se en minskning av hur komplicerat läkarna tycker att det är att hantera sjukskrivningar som är längre än 90 dagar.
  • Vi vill se en upplevd förbättring av det interna samarbetet kring riskpatienter.

Kommande händelser för Tudorkliniken

8 september

Möte #1 med SRS projektteam

24 oktober

Möte #2 med SRS projektteam: genomgång av Tudorklinikens "SRS-profil"

23 november

Utbildning i SRS på plats i Halmstad

5 december

Pilotprojektet startas, SRS i Webcert blir tillgängligt

15 januari 2018

Delutvärdering av SRS-tjänsten via enkäter och intervjuer

Användarstatistik

Antal riskflaggor per diagnos hos Tudorkliniken

Antal riskflaggor per diagnos hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för de fem vanligaste diagnoserna på Tudorkliniken.

Antal riskflaggor per vecka hos Tudorkliniken

Antal riskflaggor per vecka hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert per vecka på Tudorkliniken.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!