Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Övertorneå hälsocentral

Övertorneå hälsocentral har drygt 4 300 listade patienter och har, förutom specialister inom allmänmedicin, barnavårdscentral och mödravårdscentral, även en akutavdelning och ambulansverksamhet.

Hos oss möter du personal med hög kompetens och lång erfarenhet inom olika områden vilket gör att vi kan ge dig ett professionellt omhändertagande. På vår mottagning arbetar, förutom läkare i allmänmedicin, distriktssköterskor och sjuksköterskor som också ansvarar för egna mottagningar såsom astma, tonometri, diabetes och flyktingverksamhet, röntgensköterska och undersköterskor. Här finns också barnavårdscentral och mödravårdscentral. På laboratoriet arbetar en biomedicinsk analytiker tillsammans med en undersköterska. Vår rehabverksamhet sköts av arbetsterapeuter, sjukgymnast och kurator. Hälsocentralen har också en akutavdelning med fem vårdplatser och integrerad ambulansverksamhet.

Varför vi deltar i SRS pilotprojekt

Sjukskrivningsfrågan är ett viktigt fokusområde för oss på hälsocentralen, och en generell målsättning för oss är att få till smidigare flöden och minskat "strul" för att spara läkartid. Utöver detta hoppas vi att SRS ska kunna bidra med förbättringar inom följande områden:

  • Vi vill se att SRS ger läkarna ett stöd i hur de ska tänka kring riskbedömning av patienter och att känna sig tryggare i sina bedömningar.
  • Sjukvårdsfrågan bör ses som viktig och intressant i större utsträckning än den gör idag; här ser vi att SRS kan bidra.
  • Vi vill att samverkan mellan interna och externa parter, till exempel arbetsgivare, ska bli bättre. SRS kan bidra genom att peka på åtgärder som kräver samverkan.
  • Vi tror att SRS kan hjälpa oss att få ett starkare gemensamt synsätt på sjukskrivningsfrågor och mer likriktade rutiner.

Kommande händelser för Hälsocentralen

12 september

Möte #1 med SRS projektteam

17 oktober

Möte #2 med SRS projektteam: genomgång av Hälsocentralens "SRS-profil"

30 november

Utbildning på plats i Övertorneå med Jenny och Rikard

5 december

Pilotprojektet startas, SRS i Webcert blir tillgängligt

januari 2018

Delutvärdering av SRS-tjänsten via enkäter och intervjuer

Användarstatistik

Antal riskflaggor per diagnos hos Övertorneå hälsocentral

Antal riskflaggor per diagnos hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för de fem vanligaste diagnoserna på Övertorneå hälsocentral.

Antal riskflaggor per vecka hos Övertorneå hälsocentral

Antal riskflaggor per vecka hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert per vecka på Övertorneå hälsocentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!