Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Cederkliniken

I moderna lokaler mitt i Piteå finns Cederkliniken. Här finns mödravårdscentral, barnavårdscentral, sjukgymnastik, arbetsterapi, sjuksköterskemottagning med flera specialistkompetenser och mycket mer. Cederkliniken är Piteås största vårdcentral med närmare 12 000 patienter och 40 anställda.

Varför vi deltar i SRS pilotprojekt

Vi jobbar redan aktivt med att förbättra oss inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, och ser vårt deltagande i SRS pilotprojekt som ytterligare ett steg i denna riktning. Tillsammans med projektteamet i SRS har vi identifierat följande områden där vi hoppas att SRS ska kunna bidra:

  • Vi vill jobba mot en ökad samsyn internt kring sjukskrivningsfrågor, och en större enhetlighet i våra rutiner kopplat till sjukskrivning och rehabilitering. Här tror vi att SRS kan vara ett stöd.
  • Det är svårt att bedöma lämplig längd på sjukskrivningar för psykiska sjukdomar. Här hoppas vi att SRS kan bistå våra läkare.
  • Vår samverkan med arbetsgivare kan förbättras ytterligare och vi tror att SRS ska kunna fungera som ett stöd i detta.

Kommande händelser för Cederkliniken

27 september

Möte #1 med SRS projektteam

18 oktober

Möte #2 med SRS projektteam: genomgång av Cederklinikens "SRS-profil"

29 november

Utbildning i SRS på plats i Piteå

5 december

Pilotprojektet startas, SRS i Webcert blir tillgängligt

15 januari 2018

Delutvärdering av SRS-tjänsten via enkäter och intervjuer

Användarstatistik

Antal riskflaggor per diagnos hos Cederkliniken

Antal riskflaggor per diagnos hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för de fem vanligaste diagnoserna på Cederkliniken.

Antal riskflaggor per vecka hos Cederkliniken

Antal riskflaggor per vecka hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert per vecka på Cederkliniken.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!