Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Amadeuskliniken

Amadeuskliniken är en privat vårdcentral inom Region Halland med tre mottagningar: Söndrum, Fyllinge och Frösakull. Inom vårdcentralen finns allmänläkare, arbetsterapi, astma-KOL-mottagning, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning, kurator och psykolog, rehabsamordnare, sjukgymnastik och vaccinationsmottagning.

Varför vi deltar i SRS pilotprojekt

Vi jobbar redan aktivt med att förbättra oss inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet, och ser vårt deltagande i SRS pilotprojekt som ytterligare ett steg i denna riktning. Tillsammans med projektteamet i SRS har vi identifierat följande områden där vi hoppas att SRS ska kunna bidra:

  • Vi vill etablera ett gemensamt synsätt och enhetliga rutiner för sjukskrivning. Här ser vi att SRS kan vara ett stöd.
  • Vi tror att SRS kan hjälpa oss att öka patientens delaktighet i sjukskrivningen.
  • Bedömning av psykiska sjukdomar är svårt, och vi ser att SRS kan stötta oss i detta.

Kommande händelser för Cederkliniken

27 september

Möte #1 med SRS projektteam

9 oktober

Möte #2 med SRS projektteam: genomgång av Amadeusklinikens "SRS-profil"

4 december

Utbildning i SRS på plats i Halmstad

5 december

Pilotprojektet startas, SRS i Webcert blir tillgängligt

15 januari 2018

Delutvärdering av SRS-tjänsten via enkäter och intervjuer

Användarstatistik

Antal riskflaggor per diagnos hos Amadeuskliniken

Antal riskflaggor per diagnos hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för de fem vanligaste diagnoserna på Amadeuskliniken.

Antal riskflaggor per vecka hos Amadeuskliniken

Antal riskflaggor per vecka hos vårdcentral

Uppdelad översikt över den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert per vecka på Amadeuskliniken.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!