Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Vårdcentraler

I pilotprojektet ingår fem vårdcentraler i Norrbotten och Halland. På dessa sidor kommer du som deltar i pilotprojektet att kunna ta del av nyheter, information och statistik på användandet av tjänsten under pilotprojektets gång, fram till maj 2018.

Varje vecka uppdateras denna sidan och varje vårdcentrals sida med aktuell användarstatistik av SRS. Välj din vårdcentral till höger för mer information om projektet, kommande händelser, nyheter och ytterligare användarstatistik.

Användarstatistik

Gemensam andel klick på SRS-knappen

Gemensam andel klick på SRS-knappen

Gemensam översikt av andel klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen i Webcert har visats men även klickats på.

Andel klick på SRS-knappen per vårdcentral

Andel klick på SRS-knappen per vårdcentral

Uppdelad översikt över vårdcentralernas andel klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen i Webcert har visats men även klickats på vid varje vårdcentral.

Observera att vårdcentralernas storlek skiljer sig åt.

Beräknad risk vid klick på SRS-knappen

Beräknad risk vid klick på SRS-knappen

Gemensam översikt av den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på risk i Webcert för all användning hos alla vårdcentraler per vecka.

Antal riskflaggor per diagnos

Antal riksflaggor per diagnos

Gemensam översikt av den beräknade risken vid klick på SRS-knappen i Webcert, det vill säga hur många gånger SRS-knappen visat på de olika graderna av risk i Webcert för all användning hos alla vårdcentraler per de fem vanligaste diagnoserna.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!