Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Patientens samtycke för deltagande i pilotprojektet

Patienten behöver ge sitt samtycke till att delta i pilotprojektet för att läkaren ska få hämta uppgifter om patienten muntligen och från sjukintyget. Samtycket lämnas till läkaren vid besöket, och kommer att registreras i SRS. När patienten ger sitt samtycke innebär det att personuppgifterna som läkaren inhämtar om patienten får registreras, sparas och analyseras i IT-stödet SRS tills dess att pilotprojektet avslutas i maj 2018.

Vad sparas och hur?

Patientens samtycke och svaren på frågorna i SRS sparas i IT-stödet från det att pilotprojektet startar och fram till maj 2018. Andra personuppgifter som hanteras är de som behövs för att IT-stödet ska få användas och för att det ska kunna lämna ut information till läkaren vid läkarbesöket. När pilotprojektet är klart raderas alla patienters personuppgifter.

Personuppgifter i IT-stödet

  • Personnummer/samordningsnummer
  • Samtycke
  • Huvuddiagnoskod
  • Patientens svar på läkarens frågor
  • Id-nummer för aktuellt läkarintyg

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas om patienten i IT-stödet. Patienten kan när som helst vända sig till SKL och ställa frågor eller återkalla sitt samtycke:

e-post: rattsjukskrivning@skl.se, tel.: 08-452 70 00

Patienten har också rätt att begära ett registerutdrag samt rättelse, blockering eller radering av sina uppgifter. SKL har anlitat Inera AB för att bearbeta data.

Patientens uppgifter kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte lämnas ut till någon utanför pilotprojektet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!