Logotyp för Rätt sjukskrivning


Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Pilotprojektet

Om pilotprojektet

Fem vårdcentraler i Region Halland och Region Norrbotten deltar under vintern i tester av ett nytt IT-baserat bedömningsstöd som ska kunna användas av läkare och annan vårdpersonal när en person är, eller kan tänkas bli, sjukskriven.

På vårdcentralerna testas under några månader en första version av IT-stödet för att se hur det hjälper läkaren vid bedömningen av en patients behov av sjukskrivning. Läkaren kommer bland annat att få förslag på olika åtgärder som kan hjälpa patienten att helt eller delvis kunna återgå i arbete. Vi tror att bedömningsstödet gör att patienten på så sätt blir mer delaktig i sin eventuella sjukskrivning och får en sjukskrivning som är bättre anpassad efter aktuella behov.

I den första versionen av bedömningsstödet ges endast råd och åtgärder för vissa diagnoser.

En instruktionsvideo om hur läkare kan använda SRS i Webcert

Videon beskriver hur du som läkare kommer åt SRS (och denna webbplats) genom Webcert i syfte att hitta råd och åtgärder samt statistik om den sjukskrivning du håller på att utföra.

En instruktionsvideo om vad som gäller för dig som ingår i pilotprojektet

Videon beskriver hur du som läkare, som ingår i pilotprojektet, på ett smidigt sätt använder dig av webbplatsen rattsjukskrivning.se och hur informationen är strukturerad på den. Du får även information om hur du kan ge förbättringsförslag och påverka informationen på sidan så att den på bästa sätt ska stötta dig i ditt arbete med sjukskrivningar.

Vårdcentraler

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!