Välkommen till
Rätt sjukskrivning

Under perioden september-december 2019 genomför SKL en pilot där 23 vårdcentraler och hälsocentraler utvärderar ett bedömnings- och kunskapsstöd för sjukskrivning.

Bedömningstödet ska stödja primärvården att tidigt identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning och föreslå åtgärder som kan öka individens möjlighet att återgå i arbetslivet.

Rattsjukskrivning.se är ett kompletterande stöd för pilotdeltagarna och riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal på de deltagande vårdenheterna i regionerna Norrbotten, Sörmland, Jönköping och Halland.

 

 

 

SKL:s projekt Stöd för rätt sjukskrivning

Syftet med projektet Stöd för rätt sjukskrivning är att hälso- och sjukvården ska få ett bra stöd för att tidigare upptäcka individer som riskerar en längre sjukskrivning och som behöver rehabilitering eller andra åtgärder för att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Projektet har pågått sedan 2014 och SKL genomför arbetet i samverkan med Inera AB.

Mer om Stöd för rätt sjukskrivning hos SKL.se