Obs! Informationen på denna webbplats är under omarbetning samt revision och kommer att uppdateras inom kort


Välkommen till
Rätt sjukskrivning

Denna webbplats har skapats inom ramen för projektet "Stöd för rätt sjukskrivning" som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Under perioden december 2017 till maj 2018 genomförs ett pilotprojekt tillsammans med fem vårdcentraler där ett bedömningsstöd för sjukskrivning utvärderas.

Denna webbplats har skapats som ett stöd för pilotprojektet och riktar sig främst till personal på de vårdcentraler i Halland och Norrbotten som ingår i pilotprojektet.

 

Stöd för rätt sjukskrivning

 

 

 

SKL:s projekt Stöd för rätt sjukskrivning

Syftet med projektet Stöd för rätt sjukskrivning är att hälso- och sjukvården ska få ett bra stöd för att tidigare upptäcka de patienter som riskerar en längre sjukskrivning och som behöver rehabilitering eller andra åtgärder för att få tillbaka sin arbetsförmåga. Projektet i sin helhet har pågått sedan 2014.

SKL genomför arbetet i samverkan med Socialstyrelsen och Intygstjänster vid Inera AB, och i samråd med Försäkringskassan.