Logotyp för Rätt sjukskrivning

Hantering av personuppgifter

Vad sparas och hur?

Utöver svaren på frågorna i SRS bedömningsstöd sparas de personuppgifter som behövs för att bedömningsstödet ska kunna beräkna den individspecifika risken och presentera den för läkaren i Webcert. När pilotprojektet och efterföljande utvärdering och analys är klar i december 2020 raderas alla patienters personuppgifter från bedömningsstödet.

Personuppgifter i bedömningsstödet

  • Personnummer eller samordningsnummer
  • Huvuddiagnoskod
  • Patientens svar på läkarens frågor, till exempel om patienten varit sjukskriven tidigare de senaste tolv månaderna
  • Id-nummer för aktuellt läkarintyg
  • Den individspecifika risken
  • Läkarens bedömning av den individspecifika risken

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas om patienten i SRS bedömningsstöd.

Patienten har rätt att begära ett registerutdrag samt rättelse, blockering eller radering av sina uppgifter. SKR har anlitat Inera AB som personuppgiftsbiträde för att bearbeta data.

Patientens uppgifter kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte lämnas ut till någon utanför pilotprojektet.


Vid frågor, kontakta SKR:

E-post: rattsjukskrivning@skr.se

Tel: 08-452 70 00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!