Logotyp för Rätt sjukskrivning

Användningsstatistik

Här publiceras varannan vecka statistik där vi visar användandet av SRS bedömningsstöd i deltagande regioner och för enskilda vårdenheter.

Regionsstatistik

Här visas användarstatistiken totalt för hela regionerna.

I stapeldiagrammet visas i procent:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts
Regioners användning av SRS


 

Region Halland


Enhetsstatistik

Här visas användarstatistiken för alla enskilda enheter i Halland. I linjediagrammen visas:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats, i procent
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts, i procent
Riskberäkningar region Halland

 

Diagrammet nedan visar det totala antalet nya intyg där stöd finns i SRS (blå stapel), antal intyg där SRS har öppnats (gul stapel) samt antal riskberäkningar (grön stapel).

Tidsperioden är från vecka 1 år 2020 till innevarande vecka.

Se bild i större format (öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster

 

Antal SRS-intyg i Region HallandRegion Jönköping

 

Enhetsstatistik

Här visas användarstatistiken för alla enskilda enheter i Jönköping. I linjediagrammen visas:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats, i procent
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts, i procent


Diagrammet nedan visar det totala antalet nya intyg där stöd finns i SRS (blå stapel), antal intyg där SRS har öppnats (gul stapel) samt antal riskberäkningar (grön stapel).

Tidsperioden är från vecka 1 år 2020 till innevarande vecka.

Se bild i större format (öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster


Användningsstatistik enheterna i region Jönköping


 

Region Norrbotten


Enhetsstatistik


Här visas användarstatistiken för alla enskilda enheter i Norrbotten. I linjediagrammen visas:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats, i procent
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts, i procent

 


Diagrammet nedan visar det totala antalet nya intyg där stöd finns i SRS (blå stapel), antal intyg där SRS har öppnats (gul stapel) samt antal riskberäkningar (grön stapel).

Tidsperioden är från vecka 1 år 2020 till innevarande vecka.

Se bild i större format (öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster


Användning av SRS i Norrbotten


Region Södermanland


Enhetsstatistik

Här visas användarstatistiken för alla enskilda enheter i Södermanland. I linjediagrammen visas:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats, i procent
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts, i procentDiagrammet nedan visar det totala antalet nya intyg där stöd finns i SRS (blå stapel), antal intyg där SRS har öppnats (gul stapel) samt antal riskberäkningar (grön stapel).

Tidsperioden är från vecka 1 år 2020 till innevarande vecka.

Se bild i större format (öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster


Användning av SRS i Södermanland

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!