Logotyp för Rätt sjukskrivning

Användarstatistik

Här publiceras varannan vecka statistik där vi visar användandet av SRS bedömningsstöd i deltagande regioner och för enskilda vårdenheter.

Regionsstatistik

Här visas användarstatistiken totalt för hela regionerna.

I stapeldiagrammet visas i procent:

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts

Enhetsstatistik

Här visas användarstatistiken för alla enskilda enheter i regionerna. I linjediagrammen visas i procent

  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där SRS bedömningsstöd har aktiverats
  • hur många intyg av möjliga med SRS-diagnoser där riskberäkning har gjorts


Region Halland


Region Jönköping

Region Norrbotten

 

Region Södermanland

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!