Logotyp för Rätt sjukskrivning

Fördjupning om försäkringsmedicin och sjukskrivning

Här finns länkar för dig som vill fördjupa dig eller skaffa en god grundkunskap inom området sjukskrivning och rehabilitering.

Försäkringsmedicin

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan samtidigt vara i behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden om sin funktions- och aktivitetsnivå. Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är en viktig grund för att hälso- och sjukvården ska kunna tillmötesgå patientens behov på ett tillfredställande sätt.

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering

Patienter som söker hälso- och sjukvård på grund av ohälsa ska erbjudas ett bra och effektivt omhändertagande. Sjukskrivningsfrågan har ökad prioritet i hälso- och sjukvården för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Läs mer

Psykisk hälsa

Var tredje patient i väntrummet på en svensk vårdcentral eller hälsocentral har någon form av psykisk ohälsa. Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Tidiga insatser kan minska individens lidande, antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd.

Läs mer

Fysisk hälsa

Det finns olika orsaker till att vi drabbas av fysiska besvär. Smärta kan bero på olika saker och kan delas in i olika kategorier: smärta på grund av skada eller sjukdom, nervsmärta, psykogen smärta eller smärta där orsaken inte går att klarlägga. Tidiga insatser kan minska både individens lidande, antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd.

Läs mer

Rehabiliteringskoordinering

Rehabiliteringskoordinatorn utreder arbets- och livssituation och stöttar patienten utifrån önskemål och förutsättningar, samordnar insatser och samverkar inom vårdenheten och övriga verksamheter i hälso-sjukvården samt koordinerar vid behov samverkan med arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Syftet med samordningen är en tydlig sjukskrivnings-och rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Läs mer

Arbetsinriktade åtgärder

Med åtgärder som vidtas på arbetsplatsen avses arbetslivsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering. Arbetsgivaren ska utreda vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga, samt vad arbetsgivaren kan göra inom ramen för vad verksamheten tillåter för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete.

Läs mer

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Hjälpte informationen på sidan dig?    Tack för att du hjälper oss!