Logotyp för Rätt sjukskrivning

Filmer och manualer

SRS bedömningsstöd är ett nytt IT-baserat kunskapsstöd som är tänkt att användas av läkare, rehabkoordinator och andra yrkesprofessioner när en person är, eller kan tänkas bli, sjukskriven. Du når bedömningsstödet via Webcert och Rehabstöd.

SRS bedömningsstöd är framtaget för att hjälpa dig som läkare vid
bedömning av patienters behov av sjukskrivning. Bedömningsstödet bidrar till att patienter med hög risk för lång sjukskrivning (mer än 90 dagar) identifieras tidigare och ger diagnosspecifika förslag på åtgärder som hjälper patienten att helt eller delvis kunna återgå i arbete.

Genom att identifiera patienter med risk för lång sjukskrivning så tidigt som möjligt, kan du, patienten och dina kollegor agera snabbt för att undvika långa sjukskrivningar i de fall det är möjligt.

SRS bedömningsstöd finns för de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i primärvården nationellt, flertalet kopplade till långa sjukskrivningar. Här hittar du diagnosförteckningen.

Filmer SRS i Webcert

 

Vid ny sjukskrivning


Vid förlängning av sjukskrivning


Film SRS i Rehabstöd

 Användarmanualer

Nedan finner du användarmanualer för SRS i Webcert och Rehabstöd.
Skriv ut dessa, vik på mitten och sätt ihop.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Hjälpte informationen på sidan dig?    Tack för att du hjälper oss!