Välkommen till
Rätt sjukskrivning

Under perioden september 2019 till juni 2020 genomför SKR en pilot där 23 vårdcentraler och hälsocentraler utvärderar ett bedömnings- och kunskapsstöd för sjukskrivning.

Bedömningstödet ska stödja primärvården att tidigt identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning och föreslå åtgärder som kan öka individens möjlighet att återgå i arbetslivet.

Bedömningsstödet består av tre olika delar och finns för ett trettiotal av de vanligast förekommande sjukskrivningsdiagnoserna, flertalet kopplade till långa sjukskrivningar. De tre olika delar som finns i bedömningsstödet är Riskberäkning, Råd och åtgärder samt Statistik. Du kan läsa mer om dessa delar under respektive flik ovan.
Här hittar du en diagnosförteckning.

Rattsjukskrivning.se är ett kompletterande stöd för pilotdeltagarna och riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal på de deltagande vårdenheterna i regionerna Norrbotten, Sörmland, Jönköping och Halland.

Vårdcentraler och hälsocentraler som ingår i pilotprojektet 2019-2020

SKR:s projekt Stöd för rätt sjukskrivning

Syftet med projektet Stöd för rätt sjukskrivning är att hälso- och sjukvården ska få ett bra stöd för att tidigare upptäcka individer som riskerar en längre sjukskrivning och som behöver rehabilitering eller andra åtgärder för att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Projektet har pågått sedan 2014 och SKR genomför arbetet i samverkan med Inera AB.

Mer om Stöd för rätt sjukskrivning hos SKR.se